• Välkommen till FrostZone!
  • Följ oss på Facebook och Steam!
  • Bli medlem idag och vinn fina priser!
Hello There, Guest! Login RegisterFrostZone - Registration Agreement

Om FrostZone

FrostZone är en svensk spelförening som startades i februari 2012.
Vi skapade FrostZone med avsikt att göra det bästa spelservrarna för allas njutning. För tillfället har vi ett flertal spelservrar inom flera olika spel.
Spelföreningen anordnar även cuper, utlottningar, turneringar och LAN samt följer en trevlig gemenskap.
Användarvillkor Personuppgiftspolicy

På vår webbplats kommer du att behöva uppge personuppgifter (nedan kallade uppgifter). Dessa uppgifter används för att årligen samla in en medlemslista, som vi skickar in till Sverok.se (Sveriges riksförbund för tv- och datorspelare). Vi kommer dock inte att använda personuppgifter för marknadsföring, försäljning till tredje part eller något liknande utan ditt medgivande. Dina uppgifter används bara för att kunna granska att det är du, av behöriga administratörer och av Sverok. Administratörerna har under en kort stund tillgång till dina uppgifter, enbart för att granska så att de stämmer.

Sekretesspolicy

Vi inser hur viktigt det är att använda dina uppgifter på ett hederligt och ansvarsfullt sätt. Vi vill informera om vilka uppgifter vi får reda på om dig när du besöker vår webbplats och vad vi gör med uppgifterna. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du besöker Webbplatsen. Vi krypterar och lagrar våra användares uppgifter på ett säkert sätt, men avstår oss att ställas till svars vid en eventuell ”hacknings-attack” av Webbplatsen.

Hur använder vi uppgifterna?

Vårt främsta syfte med insamlande av uppgifter är att kunna skicka in en årlig medlemslista till Sverok, så vi i sin tur kan erbjuda dig en Webbplats med diverse bokningsbara tjänster och kul. Vi kan även vid tillfälle använda de uppgifter du lämnat för att sända dig information (via brev eller e-post) om oss och nyheter och tjänster som vi tror är av intresse för dig. Du får sådan information endast från oss.

Var hamnar uppgifterna?

FrostZone skänker inte bort, säljer eller hyr ut uppgifter om dig till tredje part. För att kunna erbjuda bättre tjänster, kommer vi att vidarebefordra personuppgifter till Sverok, för att få vårt årliga bidrag. Vi kan i särskilda fall avslöja uppgifter, när vi har skäl att tro att uppgifterna är nödvändiga för att identifiera, kontakta eller föra talan mot någon som kan ha gjort intrång på Webbplatsen och brutit mot användaravtalet, eller som på annat vis gjort intrång eller inkräktar på våra rättigheter eller egendom, eller våra medlemmars eller andra besökares rättigheter, när vi är i god tro och är övertygade om att lagen kräver att vi avslöjar uppgifterna. Genom att använda vår webbplats och/eller registrera dig som användare, samtycker du till att dina uppgifter används på det sätt som anges i denna sekretesspolicy.

Kontrollera att uppgifterna är korrekta

Du kan när som helst ta kontakt med oss för att kontrollera att dina uppgifter är korrekta, eller be oss uppdatera, korrigera eller radera uppgifterna genom att kontakta oss via mail support@frostzone.eu När dina uppgifter raderas har du inte längre tillträde till de delar av webbplatsen som är avsedda för våra godkända medlemmar.

Medlemsavgift

Medlemsavgift hos FrostZone tillkommer inte. Så du behöver inte oroa dig för det.

Villkord

När du registerar dig hos FrostZones forum så accepterar du våra villkord, för att läsa dessa villkord var vänligen och besök

http://frostzone.eu/?page_id=53

Stadgar

När du registerar dig hos FrostZones forum så accepterar du våra stadgar, för att läsa dessa stadgar var vänligen och besök

http://frostzone.eu/?page_id=55

  • Sverok följer Personuppgiftslagen och behandlar de personuppgifter ni matar in med noggrann försiktighet. Medlemmarnas personuppgifter lämnas aldrig ut till andra. Dock kan granskare från myndigheter komma till Sveroks förbundskansli och få tillgång till att kontrollera uppgifterna, om deras arbete kräver det. Sveroks distrikt får tillgång till föreningens uppgifter för att kunna sköta kontakten med sina föreningar. De uppgifter vi samlar in använder vi som underlag i statsbidragsansökan, landstingsbidragsansökningar, vid ringkontroller och för statistik i olika sammanhang. Vi kommer även att använda medlemmarnas kontaktuppgifter för informationsutskick och enkäter.

  • Som kontaktperson för en förening är du föreningens kontakt med Sverok och du medger även att ditt namn, adress, e-post och telefonnummer får lämnas ut till de som vill komma i kontakt med er förening, samt lämnas till kontrollmyndigheter. Om kontaktpersonen ej är tillgänglig kan övriga förtroendevalda komma att kontaktas av Sverok i föreningsfrågor. Kom ihåg att ni som förening, enligt Personuppgiftslagen, ansvarar för att informera era medlemmar om att ni kommer lämna deras personuppgifter till Sverok och att dessa används som underlag för bidragsansökningar, ringkontroller, informationsutskick och enkäter. Se även till att inte lämna ut era medlemmars personuppgifter i sammanhang som era medlemmar inte aktivt godkänt eller där ni tvivlar på säkerheten kring hanteringen.